Bohoslužba – 12.7.2020

I kdyby fíkovník nerozkvetl a na révě nebyla úroda, selhal výnos olivy a pole nevydala potravu, z ohrady zmizel brav a ve stájích nebyl skot, já se budu radovat v Hospodinu, budu jásat v Bohu, který mě zachraňuje. Panovník Hospodin je má síla, činí mé nohy podobné laním, dává mi kráčet po návrších.
Abakuk 3:17-19

Ohledně tebe svému srdci připomínám slova: Hledejte mou tvář!
Žalm 27:8

Hospodin mi odpověděl: Zapiš vidění, zřetelně ho napiš na tabulky, aby to čtenář mohl přeběhnout zrakem.
Abakuk 2:2

Co mu však řekl božský výrok? „Ponechal jsem si sedm tisíc mužů, kteří nesklonili koleno před Baalem.“ Tak i v nynějším čase zůstal ostatek lidu podle vyvolení z milosti.
Římanům 11:4-5

Eliáš byl člověk stejně podrobený utrpení jako my; pomodlil se opravdově, aby nepršelo,a vskutku nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců. A znovu se pomodlil, a nebe dalo déšť a země vydala svou úrodu. 
Jakub 5:17-18

Církev víry Hodonín, Za dráhou 1, www.milost.net  Církev víry Hodonín – Milost Církev víry Hodonín