Roš ha-šana

2.října 2016, při západu slunce, začíná židovský nový rok 5777. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět. Roš ha-šana (doslova:“Hlava roku“) je svátkem modliteb a pokání. Nejznámějším názvem tohoto svátku je „památka troubení“ (jóm terúá). Roš ha-šana je také počátkem desetidenního pokání, které končí dnem Jom kippur (Den smíření).….

Čtěte více
4. stránka z celkem 512345