Globalizace

Když začneš číst a studovat Bibli, tehdy pochopíš hodně věcí. Kromě cesty spasení, což je velká věc, je potřeba pochopit i více věcí z různých oblastí, abys v jednotlivých situacích dokázal rozpoznat Boží vůli.….

Čtěte více

Vyjítí z Egypta

Mnoho dnešních obdivovatelů pyramid zapomíná na nemilosrdný a nelidský systém, založený na principu: „všichni za jednoho“. Jednotlivec byl zbavený lidské důstojnosti, vnutili mu osud otroka a celoživotní nucené práce. Jeho život neměl větší cenu než život zvířete. Izraelský koncept společnosti byl založený na úctě k člověku a jeho důstojnosti.….

Čtěte více

Roš ha-šana

2.října 2016, při západu slunce, začíná židovský nový rok 5777. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět. Roš ha-šana (doslova:“Hlava roku“) je svátkem modliteb a pokání. Nejznámějším názvem tohoto svátku je „památka troubení“ (jóm terúá). Roš ha-šana je také počátkem desetidenního pokání, které končí dnem Jom kippur (Den smíření).….

Čtěte více