Pán časů

Bůh má vládu nad každým okamžikem našeho života. Jako jediný v celém vesmíru má Bůh úplnou vládu nad časem. Můžeme to vidět na nebeských tělesech. Bezpočet miliónů hvězd ustavičně krouží s dokonalou přesností. Nikdy se nesrazí. Žádná z nich se nikdy ….

Čtěte více

Obnova mysli

Proces obnovy naší mysli se týká tří oblastí našeho života:
1.) cílů kterých se snažíme dosáhnout
2.) jaké máme motivy k dosažení těchto cílů
3.) a prostředky, kterými těchto cílů dosahujeme
Člověk ze své podstaty je sebestředný. Pokaždé když čelíme nějakému rozhodnutí, ptáme se sami sebe tyto otázky:.….

Čtěte více

Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?

Abychom mohli chodit s Bohem, je potřeba s Ním mít neustálý vztah. V Amosově knize je položena tato otázka: „Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli?“ (Am 3:3). Správná odpověď je ne. Vyplívá z toho, že když chceme chodit s Bohem, musíme být s Ním ve shodě, musíme s Ním souhlasit. Člověk z vlastní přirozenosti ale není ve shodě s Bohem.….

Čtěte více

Těsná brána a úzká cesta

Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! (Mt 7:14) Ježíš zde vykresluje život křesťana ve dvou po sobě jdoucích fázích. První je „těsná brána“, skrze kterou musíme vejít a druhá fáze je „zúžená cesta“ po které musíme jít. „Brána“ představuje jednorázovou zkušenost – kterou Bible nazývá „být spasen“, „být znovuzrozený“. Zatímco ona „zúžená cesta“ znamená nový způsob života, do kterého jsme vstoupili…….

Čtěte více

Víc než jen slova

Lidé často říkají: „To jsou jenom slova…“ Vůbec ale netuší, jak se mýlí. Pravda je, že slova mají moc. Schopnost mluvit a vyjádřit se skrze slova nebo i v psané formě – to je jeden z velkých darů od Boha pro člověka. On nás stvořil na svůj obraz. A právě používání slov je jedna z věcí, která nás s Bohem spojuje.….

Čtěte více

Určený čas

Vidíme obrázek člověka hluboce sklíčeného a osamělého. Cítí, jak mu život utíká jako večerní stín a zbývá mu tak málo času. Říká: „Usychám jako bylina.“ Máte v životě chvíle, kdy byste se s ním mohli ztotožnit? Jak byste reagovali vy?..….

Čtěte více

Jak překonat strach

Jedna z věcí, které si na Bibli opravdu cením, je její upřímnost. Mluví o skutečnostech. Popisuje život takový, jaký je. Počítá s lidskou slabostí. David si na nic nehraje. Neříká: „Nikdy se nebudu bát.“ Spíše přiznává: „Občas jsou chvíle, kdy se bojím. Když se to ale stane, vím, co dělat. Budu doufat v Boha a budu chválit jeho slovo.….

Čtěte více

Mrtví hříchu, živí Bohu

Jestliže využíváme Boží milost, pak nutným výsledkem toho je, že jsme mrtví pro hřích. Naproti tomu, nejsme-li mrtví pro hřích, Boží milost jsme nevyužili. Je tedy nelogické a nemožné mluvit o využívání Boží milosti a současně žít v hříchu. Tyto dvě věci nikdy nemohou být pohromadě.….

Čtěte více