Vlna štědrosti

Vypadá to tak, že se v církvi pozvedá vlna štědrosti. Koncem roku jsme koupili nemovitosti a hladovějícím dětem v Africe posíláme potraviny za 26 000, – Euro. Připomínám, že letos to není poprvé. Nyní shromažďujeme finance pro opuštěné děti na Ukrajině. Štědrost je krásná, povznášející, polepšuje lidské srdce a….

Čtěte více

Peter Gammons

Peter Gammons je zvláštní Boží služebník, má svůj osobitý styl kázání, humor i vzhled. Nikdo nemůže popřít, že je excelentní evangelista. Na výzvy ke spasení reagují lidé snadno a přijímají Ježíše Krista do svého srdce tak, jak jsme viděli na mnoha místech v kampani minulý týden.….

Čtěte více

Pokračujeme – 9.11.2016

Návštěva Davida Hogana přinesla skutečně dobré ovoce. Obecně se více modlíme, čteme Bibli, bojujeme proti hříchu a více pracujeme. V církvi zůstala silná atmosféra.
À propos církev. Když se člověk znovuzrodí (přijme Ježíše, učiní pokání, pokřtí se a přijme Ducha svatého), stává se učedníkem Ježíše Krista. Učednický proces vždy probíhal, probíhá a probíhat bude v církvi.….

Čtěte více