Pán časů

Bůh má vládu nad každým okamžikem našeho života. Jako jediný v celém vesmíru má Bůh úplnou vládu nad časem. Můžeme to vidět na nebeských tělesech. Bezpočet miliónů hvězd ustavičně krouží s dokonalou přesností. Nikdy se nesrazí. Žádná z nich se nikdy ….

Čtěte více

Obnova mysli

Proces obnovy naší mysli se týká tří oblastí našeho života:
1.) cílů kterých se snažíme dosáhnout
2.) jaké máme motivy k dosažení těchto cílů
3.) a prostředky, kterými těchto cílů dosahujeme
Člověk ze své podstaty je sebestředný. Pokaždé když čelíme nějakému rozhodnutí, ptáme se sami sebe tyto otázky:.….

Čtěte více

Těsná brána a úzká cesta

Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! (Mt 7:14) Ježíš zde vykresluje život křesťana ve dvou po sobě jdoucích fázích. První je „těsná brána“, skrze kterou musíme vejít a druhá fáze je „zúžená cesta“ po které musíme jít. „Brána“ představuje jednorázovou zkušenost – kterou Bible nazývá „být spasen“, „být znovuzrozený“. Zatímco ona „zúžená cesta“ znamená nový způsob života, do kterého jsme vstoupili…….

Čtěte více

Víc než jen slova

Lidé často říkají: „To jsou jenom slova…“ Vůbec ale netuší, jak se mýlí. Pravda je, že slova mají moc. Schopnost mluvit a vyjádřit se skrze slova nebo i v psané formě – to je jeden z velkých darů od Boha pro člověka. On nás stvořil na svůj obraz. A právě používání slov je jedna z věcí, která nás s Bohem spojuje.….

Čtěte více
Facebook