Určený čas

Vidíme obrázek člověka hluboce sklíčeného a osamělého. Cítí, jak mu život utíká jako večerní stín a zbývá mu tak málo času. Říká: „Usychám jako bylina.“ Máte v životě chvíle, kdy byste se s ním mohli ztotožnit? Jak byste reagovali vy?..….

Čtěte více

Globalizace

Když začneš číst a studovat Bibli, tehdy pochopíš hodně věcí. Kromě cesty spasení, což je velká věc, je potřeba pochopit i více věcí z různých oblastí, abys v jednotlivých situacích dokázal rozpoznat Boží vůli.….

Čtěte více

Vztek vypůsobí vztek

Když ti někdo ublíží, je to většinou proto, že jemu samotnému bylo ublíženo. Ten kdo není laskavý, sám nikdy nezažil žádnou laskavost. Když je někdo hrubý, zatrpklý, sarkastický nebo arogantní, tak svým chováním vlastně vyjadřuje: „Mám bolest!, Potřebuju velkou dávku lásky! Necítím se v bezpečí!“.….

Čtěte více

Jak překonat strach

Jedna z věcí, které si na Bibli opravdu cením, je její upřímnost. Mluví o skutečnostech. Popisuje život takový, jaký je. Počítá s lidskou slabostí. David si na nic nehraje. Neříká: „Nikdy se nebudu bát.“ Spíše přiznává: „Občas jsou chvíle, kdy se bojím. Když se to ale stane, vím, co dělat. Budu doufat v Boha a budu chválit jeho slovo.….

Čtěte více

Mrtví hříchu, živí Bohu

Jestliže využíváme Boží milost, pak nutným výsledkem toho je, že jsme mrtví pro hřích. Naproti tomu, nejsme-li mrtví pro hřích, Boží milost jsme nevyužili. Je tedy nelogické a nemožné mluvit o využívání Boží milosti a současně žít v hříchu. Tyto dvě věci nikdy nemohou být pohromadě.….

Čtěte více

Vyjítí z Egypta

Mnoho dnešních obdivovatelů pyramid zapomíná na nemilosrdný a nelidský systém, založený na principu: „všichni za jednoho“. Jednotlivec byl zbavený lidské důstojnosti, vnutili mu osud otroka a celoživotní nucené práce. Jeho život neměl větší cenu než život zvířete. Izraelský koncept společnosti byl založený na úctě k člověku a jeho důstojnosti.….

Čtěte více