Roš ha-šana

2.října 2016, při západu slunce, začíná židovský nový rok 5777. Podle židovské tradice byl v tento den stvořen svět. Roš ha-šana (doslova:“Hlava roku“) je svátkem modliteb a pokání. Nejznámějším názvem tohoto svátku je „památka troubení“ (jóm terúá). Roš ha-šana je také počátkem desetidenního pokání, které končí dnem Jom kippur (Den smíření).….

Čtěte více

Stesk po domově

Každá lidská duše touží po jedné věci: po domově. Člověk, který domov nemá, je nešťastný – vlastně bychom mohli říct ztracený. Žalmista v zoufalství volá: „Hospodine, vždyť i vrabec přístřeší si najde, vlaštovka si staví hnízdo – i já potřebuji domov.….

Čtěte více

Setkání s Bohem

Jak je důležité mít vlastní, osobní zjevení Boha! Nespoléhat jen na to, co vám řekli druzí, co jste si někde přečetli nebo co jste slyšeli na bohoslužbách. To všechno může být dobré, nestačí to však. Musí existovat chvíle, kdy máte zkušenosti s Bohem osobně – kdy ho poznáváte přímo, kdy máte takové zjevení Boha, že nic menšího než On sám vás nikdy nemůže plně uspokojit….

Čtěte více