Cíl života křesťana

Cílem života křesťana je setkání s Ježíšem. Proto s každým přibývajícím rokem se musíme na tento cíl více soustředit, protože svět se bude polarizovat – i v roce 2017. Stejně jako svět bude padat do nemorálnosti a tak jak bude vzrůstat napětí mezi národy, tak bude klást Duch svatý na srdce opravdových věřících, aby se připravili a bděli.….

Čtěte více

Reportéri

Tak máme za sebou „ Reportéri“ (pořad na STV1) . Můžete si prohlédnout i mou reakci a dnes přibude příběh Ondreja Jantačku v rozhovoru s magistrem teologie Mariom Ovčárom. K relaci samotné se nedá mnoho říci. Bylo to prostě hloupé, neetické a neodborné. Přicházejí nám reakce a….

Čtěte více

Postní období

Tak a je tu postní období. Společný půst bude 9. – 15.1.2017 (pondělí – neděle). Nebudu psát o tom, jak se postit, ani jaké jsou cíle, protože o tom mluvíme každý rok a určitě i ve shromážděních, které budou nyní, se o tom bude vyučovat. Chci podtrhnout jen jeden aspekt, a to….

Čtěte více

Vlna štědrosti

Vypadá to tak, že se v církvi pozvedá vlna štědrosti. Koncem roku jsme koupili nemovitosti a hladovějícím dětem v Africe posíláme potraviny za 26 000, – Euro. Připomínám, že letos to není poprvé. Nyní shromažďujeme finance pro opuštěné děti na Ukrajině. Štědrost je krásná, povznášející, polepšuje lidské srdce a….

Čtěte více