Dětský tábor – 2016

Je prvního srpna, roku 2016. Jedenáct dětí si chystá do batohu zubní kartáček, ponožky, baterku a podobné věci. Hurá, je 14h! Konečně vystupují z rodičovských aut v Rozbehoch. Čeká jich pět dobrodružných dní s kamarády a vedoucími v dětském táboře. Očekávání jsou různé. Pro většinu dětí je to první tábor v životě, zatímco ostatní se tváří jak „borci“ :).

Hned první den, se všichni přivítají v turistické chatě. Děti poprvé slyší táborovou hymnu, pravidla a rozvrh dne. Stoupá radost ze společně strávených chvil. Hlavním tématem je putování s Mojžíšem do zaslíbené země. První den děti poslouchají napínavý příběh o narození Mojžíše, o jeho životě v Egyptě a na poušti. Konečně jde kolem hořícího keře ze kterého ho Bůh povolává zpátky do Egypta, aby vyvedl Boží lid z otroctví. Děti prožívají tyto události, na vlastní kůži, prostřednictvím různých her.

Druhý den následuje příchod Mojžíše do Egypta, ale faraon se zatvrzelým srdcem nechce propustit Boží lid. Skrze hry a večerní divadlo se děti seznamují se všemi deseti egyptskými ranami. Vnímají rozdíl mezi lidem, který miluje Boha a mezitím který ne. Díky Bohu, že patříme k tomu prvnímu lidu a všechny ty rány se na nás nevztahují :). Večer faraon propouští Boží lid (tedy i nás) – haleluja!

Třetí den nás čeká „putování pouští“ – (cesta přes les na louku), kde nás čeká „poustevník“ s malým koníkem. Děti se na něm můžou povozit. Následují veselé hry na louce. Cesta do zaslíbené země pokračuje. Bůh se o nás stará a přímo na louku je nám přivezený oběd – „mana“.

Čtvrtý den je den „D“! Dorazili jsme do zaslíbené země.  Vyrobili jsme si barevné korálky a hudební nástroje. Za doprovodu hudby a zpěvu jsme obcházeli 7x „Jericho“ (místní rozhlednu), až sme ho dobili. Vyvěsili jsem pak vítěznou vlajku. Obři byli poražení a za odměnu jsme si mohli opéct špekáčky.

 

Večer jsme s baterkami vyrazili na dobrodružnou cestu na zříceninu hradu Korlátka. I tady se ukázala odvaha Božího lidu. Poslední den jsme hodnotili celé to putování a děkovali jsme Bohu, že byl s námi a malí stateční boží lidé byli oceněni. Byl to úžasný, veselý, ale i náročný čas. Jak jsme to dokázali? V Pánově radosti. Neboť Jeho radost je naší silou.