Pokračujeme – 11.8.2016

Magií označujeme snahu dosáhnout vlastních cílů (ne Pánových) pomocí duchovních sil. Rozlišujeme několik druhů magie:

ČERNÁ – jejím cílem je někoho poškodit, přivodit někomu materiální, zdravotní, emocionální újmu nebo dokonce i smrt. Je tu otevřená snaha zapojit jakékoliv síly, včetně satanských. Praktikují se rituály, obřady, zaříkávání, techniky Voodoo, oběti – včetně těch lidských.

BÍLÁ – prezentuje se tak, že chce dosáhnout dobré cíle (např. uzdravení), ale prostředky, kterými toho chce dosáhnout, jsou nelegální. Taktéž používá zaříkávání a je tu velký prostor pro alternativní medicínu, u které ale nikdo nedokáže přesvědčivě vysvětlit, jak působí.

ČERVENÁ – k tomuto druhu čarování se používá tělo, v oběti mají být vyvolány zkažené sexuální touhy. Chycený člověk je potom manipulovaný žádostmi anebo je vydíraný. Příklady: Moábské ženy v Šitímu, praktiky KGB, prostitutky…

ZELENÁ – Řešením problémů, má být návrat k přírodě. Nemáme se vrátit k přírodě, ale k Bohu. V přírodě není odpuštění hříchů, milost, život. V přírodě je energie a látky potřebné k tělesnému životu. Samozřejmě je potřeba zem chránit.

Křesťanství stojí v opozici proti všem druhům magie. Neprosazuje vlastní vůli, ale Boží vůli, ve které je záchrana a život. Boží vůle se prosazuje podřízením se Božímu Slovu, kázáním,  modlitbami… Jedině skrze Ježíše Krista je možné získat nadpřirozenou podporu, nikoliv skrze magii.

Převzato z: www.milost.sk

(přeloženo do češtiny)