Pokračujeme – 13.9.2016

Ve Starém zákoně byli tři úřady, do kterých museli být lidé pomazaní – a to úřad krále, proroka a kněze. Jejich prostřednictvím vedl Bůh izraelský národ.

Všechny tyto úřady předznamenávají příchod Mesiáše. V osobě Pána Ježíše Krista jsou obsažené všechny tři úřady – je Nejvyšším Králem, Prorokem i Knězem.

  1. KRÁL
    Ježíš přišel na zem jako sluha, jako dítě. Nyní je oslavený a sedí po Boží pravici. Nevrátí se jako sluha, ale jako Pán, kterému bude všechno podřízené. V budoucnosti se naplní slovo: „Na plášti a na svém boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů“ (Zj 19:16)
  1. PROROK
    Nejen, že Kristus je předmětem mnoha proroctví, které obsahují Písma, ale také sám je nejvyšším Prorokem. Proto musíme pečlivě studovat a brát vážně, to co Pán řekl o budoucnosti. Není potřeba se donekonečna zabývat konspiračními teoriemi, ale posilovat se tím, že Pánova slova se do puntíku naplní.
  1. KNĚZ
    Pán Ježíš je naším Prostředníkem a Zástupcem před Bohem Otcem. Ve Starém zákoně zastupovali lid před Bohem pouze Levitové, kteří museli dokázat svůj rodokmen, a výraznou postavou z nich byl Velekněz. V Novém zákoně je Nejvyšším Knězem Pán Ježíš Kristus a věřící v Něho jsou kněžími, kteří slouží modlitbami na tomto světě.

„…i vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista.“ (1 Pt 2:5)