Pokračujeme – 28.10.2016

Jsou za námi shromáždění s Davidem Hoganem. Mohu směle říci, že setkat se s ním a jeho týmem je zcela výjimečná zkušenost. Věřím, že každého inspiroval k tomu, aby lépe hledal Pána. Co mě překvapilo, byl zájem, s jakým jsme se setkali, i když jsme nedělali téměř žádnou propagaci. Je vidět, že lidé jsou hladoví po Bohu.

V Banské Bystrici byl průběh shromáždění celkem kultivovaný, což se nedá říct o Českých Budějovicích a Olomouci. Setkali jsme se s neúctou k pořádku, neboť někteří křesťané (spíše mystici), jsou přesvědčeni, že svoboda Ducha znamená, že si v shromáždění mohou dělat, co je napadne. A zapomínají, že Bůh je Bohem pořádku. Už nyní návštěva přinesla dobré ovoce, protože na každém místě vidíme nové lidi. Vypadá to, že v listopadu uděláme křty.

Čím lépe jde práce dopředu a jsme více veřejní, tím více upoutáváme pozornost. To, že děláme věci transparentně (shromáždění jsou veřejná a mnohé z nich je možné sledovat v celém rozsahu on-line), umlčelo kritiky, kteří nemají rádi Boha a Ducha svatého a každý se může přesvědčit, že jsme normální, rozumní a střízliví křesťané, kteří podporují rodiny a jsou přínosem pro společnost.

Nedávno jsme se stali terčem bulváru, ale od redaktorů bulvárních týdeníků nikdo nečeká žádnou objektivitu ani nic rozumného. Hledají pikantnosti, senzace, a pokud nemohou nic najít, tak si něco vymyslí – vždyť za to jsou placeni. Například, umí vymyslet takovou hloupost, že věřící z křesťanských společenství zanedbávají svůj zevnějšek. Není třeba se urážet ani rozhořčovat, protože kdyby nás nikdo nepomlouval, znamenalo by to, že s námi něco není v pořádku. Lži a pomluvy musí být, protože jsou důkazem toho, že svět se neobrátil a znovuzrození křesťané se odlišují od neznovuzrozených lidí. Naopak problémy bychom měli, kdyby nás bulvár chválil, neboť jistě bychom se nelíbily Kristu. Navíc pro nás platí, že i negativní reklama je reklama. Kontinuálně se zvyšuje návštěva našich stránek, sledování našich programů, stejně jako i počet věřících.

 

Běda, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře; vždyť totéž činili jejich otcové falešným prorokům.
(Lk 6,26)