Pokračujeme – 9.11.2016

Návštěva Davida Hogana přinesla skutečně dobré ovoce. Obecně se více modlíme, čteme Bibli, bojujeme proti hříchu a více pracujeme. V církvi zůstala silná atmosféra.  hogan-1

À propos církev. Když se člověk znovuzrodí (přijme Ježíše, učiní pokání, pokřtí se a přijme Ducha svatého), stává se učedníkem Ježíše Krista. Učednický proces vždy probíhal, probíhá a probíhat bude v církvi. Kristus pracuje ve své církvi skrze místní sbory (církve), které mají svou strukturu a pravidla, a samozřejmě základem je Bible. Pokud si někdo neumí najít místo ve viditelné církvi, pokud někdo vypadne z probuzení, nevypadne do jakési neviditelné, virtuální nebo internetové církve, ale vypadne MIMO církev.

Víme, že se rozšiřují bludná učení, která říkají, že Ježíš nepracuje v místních církvích, že s nimi skončil, respektive ani nebyly v plánu. Boží práce se prý přenáší mimo – do obchodních center – a Bůh údajně pracuje skrze skupiny, které postrádají strukturu, vedení a úřady. Ne. Kristus založil svou církev na skále a na základě apoštolů a proroků – na konkrétních lidech. Pokud někdo tvrdí něco jiného, mluví o jiné církvi, která jistě není Kristova.