Víc než jen slova

Lidé často říkají: „To jsou jenom slova…“ Vůbec ale netuší, jak se mýlí. Pravda je, že slova mají moc. Schopnost mluvit a vyjádřit se skrze slova nebo i v psané formě – to je jeden z velkých darů od Boha pro člověka. On nás stvořil na svůj obraz. A právě používání slov je jedna z věcí, která nás s Bohem spojuje. Je to schopnost, kterou nemají stvoření nižšího řádu. Pokud bychom analyzovali myšlenkové procesy v naší hlavě, zjistili bychom, že i k přemýšlení potřebujeme slova.

Bůh se nám dal poznat skrze Bibli a svého Syna Ježíše. Pro obojí se používá titul: „Slovo Boží“. Není žádná náhoda, že Bible je psaná v Hebrejštině a Řečtině. V obou těchto jazycích výraz pro „slovo“ (hebrejsky: „dabar“, řecky:“rhema“), je možné přeložit jako „slovo“ nebo „věc“. Pak je možné pouze z kontextu vyčíst, jakým výrazem je to možné přeložit. V některých případech platí obojí.
Například ve verši L 1:37
Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná (překlad CSP).
Neboť nebude nemožné u Boha žádné slovo (kralický překlad).
Můžeme tedy říct, že každé Boží slovo samo v sobě obsahuje moc k jeho naplnění.

Při stvoření Bůh řekl, aby bylo světlo a bylo světlo (Gn 1:3). Když Bůh vyslovil slovo „světlo“, tak světlo (jako věc), začalo existovat. Ostatně to byli „pouze“ slova, které Bůh použil ke stvoření celého vesmíru (Žd 11:3). Celý vesmír je udržován Jeho Slovem.

K vyjádření toho, co je uvnitř srdce člověka, opět slouží slova. Čím srdce přetéká, to ústa mluví.(Mt 12:34) Když je někdo v mojí přítomnosti, nemohu vědět, co je v jeho srdci, dokud nepromluví. Skrze slova je také možné prolomit bariéru mezi dvěma lidskými srdci. Ježíš je také nazývaný „Slovo Boží“. I skrze něho je možné poznat Boha, jeho mysl, jeho srdce. Ježíš jako živé Boží Slovo boří bariéry mezi Božím a lidským srdcem.