Vliv amerických křesťanů na volby prezidenta USA

Podle mého názoru je to úmyslné. Ať čtu, jak čtu, nikde v komentářích o amerických volbách jsem nenašel zmínku o vlivu amerických křesťanů. V minulosti se o jejich volebním potenciálu mluvilo běžně, nyní najdeme pouze analýzy podle pohlaví, vzdělání, rasy nebo regionu.

Tvrzení, že Trumpa volili rozzlobení bílí muži, kteří se bojí o svá pracovní místa, globalizace a pokroku, je nesmysl. Trump měl voliče ve všech společenských vrstvách – ženy, muži, Hispánci, černoši … Proč? Neboť všude jsou křesťané.

Rozumní Američané se vyjádřili, že nechtějí třetí záchod na veřejných prostranstvích (pro oboupohlavních nebo bezpohlavních), nechtějí potraty, liberální soudce Nejvyššího soudu a podobné “výdobytky” předchozí vlády. Samozřejmě, neztotožňují se ani s Hollywoodem, Las Vegas, ani s tím, co se děje v noci na Manhattanu. Chtějí žít normální život. Chtějí dělat svůj byznys, který dusí, podobně jako v Evropě, levicová byrokracie, oligarchové a nadnárodní společnosti. Chtějí chodit do svého dřevěného kostela nebo do megasboru, hrát country chvály nebo zpívat v chóru a rádi založí rodinu s Mary, a ne s Johnem. Tyto hodnoty vůbec nejsou proti pokroku, jak se nám liberální komentátoři snaží namluvit.

God bless America!

Bůh žehnej Slovensko i Čechy!