Vyznání přemožitelů

Moje tělo je chrámem Ducha svatého,
jsem vykoupený, očištěný a posvěcený
Ježíšovou krví.
1

Moje tělo a všechny jeho části jsou
nástroje spravedlnosti, poddané Bohu,
pro službu a pro Jeho slávu.
2

Satan nemá v mém životě místo,
nemá nade mnou žádnou moc,
nemá na mě žádný nárok,
žádný nevyřízený účet, všechno
bylo urovnáno skrze Ježíšovu krev.
3

Přemáhám Satana skrze krev Beránka
a skrze slovo svého svědectví
a nemiluji svou duši až na smrt.
Moje tělo náleží Pánu a Pán tělu.
4

_______________________________
1)  1K 6:19; Ef 1:7; Ž 107:2;
      1J 1:7; Žd 13:12
2)  Ř 6:13;
3)  Ř 8:33-34;
4)  Zj 12:11; 1K 6:13