Pán časů

Bůh má vládu nad každým okamžikem našeho života. Jako jediný v celém vesmíru má Bůh úplnou vládu nad časem. Můžeme to vidět na nebeských tělesech. Bezpočet miliónů hvězd ustavičně krouží s dokonalou přesností. Nikdy se nesrazí. Žádná z nich se nikdy neodchýlí ze své určené dráhy.

To není důsledek nějakých bezduchých mechanických procesů. Naopak, zjevuje to Boží osobní zájem o dění ve vesmíru, který stvořil. On sám pojmenoval každou hvězdu a dává pozor na její dráhu. Izaiáš nám připomíná, že „ten, který v plném počtu vyvádí zástupy hvězd a všechny volá jménem; má obrovskou sílu a úžasnou moc, nechybí mu ani jedna“ (Iz 40:26).


Právě tak jako přesně a dokonale ovládá pohyb hvězd, ovládá Bůh i směr našeho života. Zejména má pod kontrolu konkrétní chvíle každého života. Ví o každé situaci ještě před tím, než se stane. Některé náhlé krize nás mohou zaskočit – Boha ale nikdy. Záměr, který s námi má, pomalu a vytrvale uskutečňuje za všech okolností a s jejich pomocí.

Pro mě osobně představuje čas oblast, kterou zvládám nejhůře – mnohem hůře než například peníze. Čas je vzácnější než peníze. Je možné si vydělat více peněz, ale není možné získat více času. Naučil jsem se, že nejlepší je vydat vládu nad časem Bohu a říkat spolu s Davidem, „Mé časy jsou ve tvé ruce.“(Ž 31:16) Na začátku každého dne se zvlášť modlím za to, abych byl „vždy ve správný čas na správném místě.“ Od té chvíle události mého dne postupují podle Božího plánu tak, jako hvězdy po svých drahách.

Já však doufám v tebe, Hospodine! Řekl jsem: Tys můj Bůh! Mé časy jsou ve tvé ruce. Vysvoboď mě z ruky mých nepřátel a od těch, kdo mě pronásledují!
(Ž 31:15-16)

Slovo víry: „Pane, prosím tě, abys vládl času mého života tak jistě, jako vládneš hvězdám na nebesích. Důvěřuji ti, že to budeš dělat.“