Prosperita nebo chudoba?

A spočinou na tobě všechna tato požehnání, když budeš poslouchat Hospodina, svého Boha.
(Dt 28:2)

Finanční problémy a chudoba nejsou požehnáním. Někteří tomu ale nevěří.  Výsledkem pak je, že v jejich životě je jeden finanční problém za druhým.

Podívejme se do Písma, abychom jasně viděli, co je požehnání a co kletba. Odpověď na tuhle otázku nalézáme v knize Deuteronomium.
Požehnání: Dt 28:1-4
Kletba: Dt 28:15-31
Bůh tady popisuje chudobu a nazývá ji kletbou. Cílem kletby je zkáza a to bez ohledu na intenzitu nedostatku. Vždy se bude jednat o kletbu.

Satan se vždy bude snažit přesvědčovat lidi, že chudoba je pro ně vlastně požeháním. Ale je to právě Satan, kdo způsobil tento nedostatek. Nevěř jeho lžím a uveď své myšlení do souladu s Božím Slovem. Jestli jsi znovuzrozený křesťan, tak už nemusíš žít pod kletbou nedostatku nebo pod vlivem jakékoliv jiné kletby. Jsi vysvobozen!


Jaký je skutečný cíl prosperity?
2 Korintským 9:8 …abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo.

Cílem prosperity není jen to, že ty sám jsi zabezpečený a máš všeho dostatek. Samozřejmě že Bůh chce, abychom si užívali dostatku a hojnosti, ale zároveň říká, že tato hojnost má sloužit pro „každé dobré dílo“. Cílem prosperity je, abychom měli dostatek k uskutečnění Boží vůle.

Všimni si, že první křesťané, nikdy neříkali: „Když budeme mít dostatek peněz, tak to uděláme.“ Oni říkali: „půjdeme tam a tam…, uděláme to a to.“ Ačkoli by měli co říct o penězích, byli velmi praktiční, uměli plánovat a přitom jejich plány nezávisely na penězích. Jak velmi se to liší od dnešní církve, kde většina plánovaných věcí se odvíjí od množství peněz.

Je moudré být praktický, je dobré mít i plánovaný rozpočet. Ale právě tento rozpočet je někdy tím, co mnohé skupiny svazuje a omezuje v růstu. Bůh se ale nenechá omezovat žádným způsobem – ani našimi pravidly, naším systémem, naší teologií nebo financemi.