Pokračujeme

Největší potřeba člověka je mít odpuštěny hříchy. Proto si každý musí položit otázku: “Mám odpuštěno?” Odpuštěno je možné mít pouze díky osobě Mesiáše – Pána Ježíše Krista. Není Mesiáš, není odpuštění.

V našem regionu není jméno Ježíš Kristus neznámé. Co je však velmi smutné, Kristus, jehož lidé věří, nedonesl do jejich životů odpuštění, nestal se jim Spasitelem. My kážeme takového Krista a takové evangelium, které spasení do života přináší (Řím 1,16).

Přijď se setkat s Ježíšem Kristem, přijď na víkendovou konferenci a přijmi spasení.