Je tu konec roku a čas bilancovat

Vánoce jsou za námi. Letos proběhly mimořádně klidně.
Je tu konec roku a čas bilancovat. Je nutné správně zhodnotit to, co se podařilo nebo nepodařilo. Pouze správné hodnocení minulosti nám pomůže vytvořit požehnanější budoucnost. Samozřejmě za předpokladu, že uděláme potřebné korekce a změny – jen tak je možné dosáhnout lepších výsledků.

  • Přemýšlej, jak se ti podařilo naplnit cíle pro rok 2016.
  • Přemýšlej, kde si udělal největší chyby.
  • Přemýšlej, co je třeba změnit, aby věci šly lépe.

Pokud tě nic nenapadá, modli se a Duch svatý ti poradí, dá ti nápady a inspirace. Rok 2017 začneme právě tím, že budeme v postech a modlitbách hledat Pána.

  • Na další rok si musíš stanovit cíle. Pokud není vize, není žádný pohyb kupředu, pokud nemáš cíl, nemůžeš do něj trefit. Poznej Boží vůli. Pán nám pomůže udělat v osobních životech i v životě církve taková rozhodnutí a změny, abychom pro Pána Ježíše přinášeli více ovoce.

Nezapomeň, že svátky nejsou na to, abychom polevili v pobožnosti a v hledání Pána.

“Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.”
(Mt 6,33)