Postní období

Tak a je tu postní období. Společný půst bude 9. – 15.1.2017 (pondělí – neděle). Nebudu psát o tom, jak se postit, ani jaké jsou cíle, protože o tom mluvíme každý rok a určitě i ve shromážděních, které budou nyní, se o tom bude vyučovat. Chci podtrhnout jen jeden aspekt, a to ten, že se postíme společně. Proto berte tento půst jako společný a nevymýšlejte půsty delší ani kratší, ani půsty v jiný termín. V tomto období nedělejte ani evangelizační aktivity, soustřeďte se na modlitby a na hledání Pána.

Hned následující týden je konference s Guillermo Preinem (21. – 22.1.2017), pak se rozběhneme v plné síle naplňovat Boží vůli, získávat učedníky a zdolávat obry v osobním životě.

„…  ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi.“
(2 Pa 7,14)