Užitek půstu

Jsou půsty, probíhají skvěle, motivujme se dále.

 

1. Sesadíš ze svého života krále „Břicho“. Ty budeš rozhodovat o tom, co budeš dělat, tělo se musí podřídit.
.

2. Oslabíš démony, kteří tě napadají (viz. Ježíš a posedlý).

.

3. Půst je znakem pokoření se, pokání. I když tvé předchozí skutky vyvolávaly Boží hněv, Bůh je ochoten ti odpustit (viz Ninive, Eliáš).

.

4. Bůh tě vysvobodí z ruky nepřítele, podobně jako Židy v knize Ester.

.

5.Bůh ti odplatí zjevně, čili do tvého života přijdou požehnání, které by bez půstu nepřišli.

.

6.Půst je jedním ze základních pilířů křesťanského života, na základě kterého se Bůh hýbe.

.

7.Kromě půstu je to modlitba a almužna (viz kázání na hoře)

.

8.Při půstu tě Bůh může povolat a pomazat do služby (viz Skutky 13. kap.)

.

9.Při půstu uvidíš jasněji věci, které si předtím neviděl. Vzejde ti světlo.

.

10.Společný půst má vliv na celý region a národ.

.

“…  ale pak se můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří, budou se modlit, hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, vyslyším z nebes, odpustím jejich hřích a uzdravím jejich zemi.” (2 Pa 7,14)