Reportéri

Tak máme za sebou „ Reportéri“ (pořad na STV1) . Můžete si prohlédnout i mou reakci a dnes přidáme i příběh Ondreja Jantačku v rozhovoru s magistrem teologie Mariom Ovčárom. K relaci samotné se nedá mnoho říci. Bylo to prostě hloupé, neetické a neodborné. Přicházejí nám reakce a lidé jsou rozhořčeni, a to nejen naši členové, ale i jejich známí, sympatizanti a rodinní příslušníci – všichni jsou pohoršeni nad způsobem, jakým došlo k očernění Křesťanských společenství. Samozřejmě, že se najdou lidé, kteří se tomuto kýči potěšili, ale ti nás neměli rádi ani předtím. Církev však tyto okamžiky posilují – vždy to tak bylo. Vždy, když se církev dostane pod palbu, začne růst. Podívejte se na první církev, podívejte se, jak probíhají probuzení v různých částech světa. Když se maďarský sbor Hit Gyülekezete začal rozšiřovat, byl Sándor Németh v televizi každý týden. Výsledkem je sto tisíc věřících. Přehodnoť svůj vztah k Ježíši a ochotu platit cenu za probuzení. Následující verš totiž není jen fráze nebo snaha o levné povzbuzení, ale pravda, která jde na samotný kořen našeho vztahu s Bohem:

„Běda, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře; vždyť totéž činili jejich otcové falešným prorokům.“ (Lk 6,26)

Jak se rozhodneš?