Jak přistupovat k proroctví

Po kampani s Kanaďanem Johnem Huizingem proběhla kampaň s Dánem Brunem Knutzem. Oba byli velmi příjemní muži, kteří milují Pána. Odevzdali se do služby pro Jeho jméno a žijí vírou. Oba na shromážděních prorokovali, bratr Bruno více. Takže chci zodpovědět na otázku, jak správně zpracovat proroctví.

Nejdříve odpovím na otázku, proč jsme byli a proč pořád jsme na proroctví opatrní, i když známe výroky Písma, které nás k prorokování povzbuzují. Je to proto, že v posledních desetiletích, kdy Pán obnovuje duchovní dary v církvi, nesprávné prorokování způsobilo hodně škod. Prorokovalo se nezodpovědně, nikomu nevadilo, že se proroctví nenaplňují. Proroctví se používaly na vnucování vlastního názoru druhým a prorokovali lidé, kteří neměli v pořádku vlastní život. Dokonce můžeme říci, že čím byl člověk zmatenější, tím více prorokoval. Ale platí ono známé: „Když je někdo divný, ještě to neznamená, že je prorok.“

1) Každé zjevení, které přijímáme formou proroctví, musí být v souladu s Biblí – Božím Slovem.

2) Člověk, který vynáší proroctví, musí sám mít život v pořádku, musí prokázat, že rozumí Pánu a že jeho život přináší ovoce.

3) Každý křesťan je zodpovědný za svůj život, každý křesťan má být veden Duchem svatým. Žádné proroctví nesmí být v rozporu s jeho vnitřním svědectvím.

4) Pokud tě proroctví povzbudily a jsou v souladu s tím, co prožíváš, je vše v pořádku. Pokud máš nějaké zmatky, poraď se se zkušenými věřícími, protože duchovní dary jsou k tomu, aby nás posílily a ne na to, aby vyvolaly zmatek.