Pokračujeme – 30.3.2017

V Bibli najdeme takové verše jako: “Vykupujte čas”, “Pracujte, dokud je den” nebo “V pracech neleniví” …
Jsem rád, že můžeme svůj život zasvětit našemu mistru Pánu Ježíši Kristu a práci pro Něj. Je mi jasné, že taková akce, jako je konference, vyžaduje nemálo úsilí, ale konference jsou dobrou setbou pro rozvoj Božího království. Konference byla dobrá jako vždy a děkuji každému, kdo přiložil srdce, aby ji podpořil.
Nacházíme se uprostřed dalších kampaní. Na středním Slovensku misionář Mark Zechin pomáhá startovat sbory v okolí Banské Bystrice. V Čechách a na Moravě probíhá kampaň s Dr. Petrem Gammonsem a na západě Čech slouží Dr. Marilyn Neubauerová. A jelikož sejeme, budeme vidět žeň duší. Přeji každému, aby našel místo v procesu získávání učedníků. Nezůstaň stranou, aby si nezvlažněl. Hledej své místo v probuzení. Probuzení, získávání učedníků a církev se všemi strukturami, úřady, institucemi a zázemím je Boží vůle. Naplňujme Boží vůli.