Požehnané Velikonoce

Požehnané Velikonoce. Tento svátek je připomínkou jedné z největších událostí celého Univerza. Odhlédněme nyní od skutečnosti, že židovský Pesach už byl a zapomeňme na pohanské slavení Velikonoc v našem regionu.

Na Velikonoce zemřel Ježíš Kristus jako Beránek, který snímá hřích světa. Pokud by nebylo této události, nikdo nemá sebemenší šanci na odpuštění hříchů a věčný život. Beránek však obětován byl, krev byla vylita a proběhlo vzkříšení, a proto šance pro každého tady je. Povzbuzuji každého, aby se zamyslel a ocenil tento úžasný skutek Všemohoucího.

Na to, aby si získal věčný život, musíš udělat následující: Uvěř, že Ježíš zemřel za tvé hříchy, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých a ústy vyznej Ježíše jako svého Pána. Potom následuje pokání, pokřti se a přijmi Ducha Svatého. My, kteří jsme tak již učinili, poddejme své životy Božímu Slovu, služme Bohu a lidem. Maranatha!