Pokračujeme – 17.5.2017

Zažíváme krásné dny – je teplo, příjemně, a proto se může stát, že pozapomeneme na důležitá fakta.

Za prvé, Bůh je a musíme Ho dále hledat. Za druhé Bůh je svatý a každý člověk bez výjimky je hříšníkem. Za třetí, pokud se člověk neobrátí, zahyne, bude zatracen. Toto je tvrdá pravda bez ohledu na to, jak je venku příjemně. Proto se povzbuďme, abychom dále bojovali s hříchem, hledali Pána a povzbuzujme se také k tomu, abychom zvěstovali lidem spasení. Tento týden je mimořádná příležitost, když v našich sborech bude sloužit evangelista Peter Gammons. Shromáždění s ním vždy přinášejí ovoce, vždy se někdo obrátí a vždy je někdo uzdraven nebo osvobozen. Díky Pánu! Doveďte na tyto shromáždění své přátele a známé. Pokračujeme.