John Huizing v Hodoníně

Přijďte zažít Boží dotek a ujistěte se, že Bůh je dobrý!

 

Středa 16. 08. 2017 od 18:00 h

HODONÍN, Za dráhou 1 ((bývalé školíci středisko CC Systems)

 

John a Ingrid Huizingovi pracují již více než 30 let na církevních základech, světové evangelizaci a na vyučování služebníků na základě slov žalmu 2.8: „Požádej mě a já učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny tvým vlastnictvím.“.

Jejich služba je kombinací kázaného Slova víry a dary Ducha svatého, které přinášejí spasení, zjevení, uzdravení a obnovu lidských životů. Slouží ve sborových budovách, v různých přednáškových sálech, stanových evangelizacích, v Kanadě a dalších zemích světa.