Biblická škola

S potěšením oznamuji, že začínáme 1. ročník Biblické školy. Věnujte pozornost následujícím informacím:

1) Cílem školy je vyučit věřící, aby přijaly co nejvíce biblických informací a tyto pak uměli použít ve službě.

2) Předpokládám, že škola bude poměrně masivní a bude zasahovat (zejména v prvních letech) podstatnou část věřících. Podle tohoto cíle nastavíme a aktualizujeme intenzitu učiva.

3) Školní setkání bude 10x za rok – 5x zimní a 5x letní semestr. V tuto chvíli počítáme s posledním pátkem v měsíci – první schůzka bude dne 29.9.2017 v 18:00.

4) Aby se minimalizovalo cestování, přednášky se  formou video-přenosu uskuteční v sborech a skupinách. Aby skupina získala kód, musí mít nejméně 7 studentů.

5) První ročník bude mít 4 předměty: Úvod do Nové smlouvy (bude i ve druhém ročníku), Úvod do Starého zákona (bude i ve druhém ročníku), Základy a Kristologie (bude pouze v prvním semestru).

6) Testy budeme brát vážně. Na začátku každého setkání bude provedena jedna zkouška ze všech čtyř předmětů. Závěrečné zkoušky na konci každého semestru budou z každého předmětu zvlášť.

7) Dobu, za kterou by mohly být probrány nejdůležitější předměty, odhaduji na 2-3 roky. Toto by měl absolvovat opravdu každý služebník. Nic nám ale nebrání, pokračovat ve studiu i dále. Další ročník zahájíme na podzim 2018 a 2019.

8) Neexistuje žádný důvod, proč by každý neměl navštěvovat školu. Vidíme, že systematické učení chybí již dlouho. Pro všechny, kteří chtějí být služebníky, je účast samozřejmostí. Absolventi SZPA se nemusí účastnit přednášek, ale pokud chtějí být mezi absolventy naší Biblické školy, musí udělat závěrečné zkoušky (po každém semestru).

9) Biblickou školu musí povinně absolvovat starší, členové chválící skupiny a vedoucí skupin.
10) V prvním roce nebudou žádné přijímací zkoušky, nemusíte se ani hlásit. Prostě přijdete na přednášku a budete postupovat podle pravidel.

11) Začněte vytvářet skupiny v rámci sborů, a ty pak budou žádat o kód. Vedoucí těchto skupin s námi budou komunikovat.  Je potřeba se nahlásit co nejdříve. Vedoucí této skupiny (třídy) bude mít velkou důvěru, aby sledoval účast, korektní průběh zkoušek a většinou půjde také o studenta.

12) Účast ve škole není omezená příslušenstvím k Církvi víry. Může se zúčastnit kdokoli, může jít dokonce o celou třídu, která je mimo naše struktury, ale musí splnit všechny podmínky jako ostatní, to znamená, co v nejkratším čase (do konference – do 22.9.2017) se musí vedoucí  ohlásit.

13) Účast na přednáškách bude povinná s výjimkou výše uvedených výjimek (bod 8). Jednu neúčast omluvíme, při druhé neúčasti bude potřeba napsat písemnou práci a při třetí neúčasti bude potřeba semestr opakovat.

.
14) Škola nebude akreditována, ani se o to v tuto chvíli nesnažíme, ale ani to nevylučujeme.  Proto můžeme školu formovat podle našich potřeb.

.
” „Já jsem ta pravá vinná réva a můj Otec je hospodář. Každou ratolest ve mně, která nenese ovoce, odstraňuje, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.” (J 15,1-2)

Nezapomeňte, že vedoucí tříd nás musí kontaktovat do konference (do 22. září 2017)!