Pokračujeme – 24.11.2017

Když jsem byl v létě v Budapešti s Danem Brunem Knutzenem, pastor Šándor nás vyzval, abychom řekli ve shromáždění pozdrav. Tuto středu hovořil na shromáždění v Hit Gyülekezete náš přítel Alex Peremot. Jak se tam dostal? Na poslední konferenci se na večeři spřátelil s Józsefem Nagyem a ten ho pozval do Budapešti. Proč o tom píšu? Nejen pro to, že ve svém projevu Alex vychválil naši práci, což mě (i když vyznávám, že jsem mrtvý pro pochvaly), potěšilo.

Chci vysvětlit náš vztah k Hit Gyülekezete. Zaprvé. KS bylo založeno ještě dříve, než jsme se s Hitem setkali. Zadruhé. Byl jsem to já a pastor Gabriel Minárik, kdo začal budovat vztahy s pastorem Šándorem Némethem a dalšími služebníky. Zároveň jsme budovali vztahy s dalšími zahraničními služebníky. V posledních letech byly slyšet názory, že se od Hitu odkláníme a jsme málo promaďarští. Zažili jsme i odtržení sboru ze struktury KS, jehož zdůvodněním bylo, že se připojují přímo k Hitu. Samozřejmě je to lež, která měla zastřít kórachovitost a zároveň to prozrazuje sektářské smýšlení o struktuře církve.

Jak vidíte na příkladu Alexa Peremota, je třeba rozvíjet vztahy se služebníky napříč národy a usilovat o skutečnou internacionální jednotu církve. V žádném případě to nemůže poškodit náš vztah se sborem HIT, který nejvíce ovlivnil náš vývoj. Šándor Németh je naštěstí rozumnější než někteří, kteří se vydávají za jeho skutečné učedníky.