Pokračujeme – 2.2.2018

Konference byla, jak jinak, skvělá. Doporučuji si poslechnout odkazy, celá konference je na YouTube. Samozřejmě, lépe bylo zúčastnit se a posílit se v atmosféře Svatého Ducha. Na to, že je zimní období, byla účast překvapivě vysoká. Křtilo se 40 lidí, což je slušný standard. Všem, kteří jste se podíleli na těchto setkáních, děkuji.

Věnujte pozornost akcím, které organizujeme v únoru: v sobotu 10.2. bude v Žilině seminář o církvi a v Banské Bystrici seminář o manželství a rodině, v úterý 13.2. zvu všechny na seminář s předsedou Židovských obcí na Slovensku Igorem Rintelom, který bude mluvit na téma Křesťan a finance.

Speciální pozornost věnujte evangelizačním kampaním: přijde Peter Gammons, Vasilij Docenko a Alex Peremot. Posilte se v Pánu a zavolejte své známé.

K Biblické škole:

Dnes (pátek 2.2.2018) je závěrečná pátá část zimního semestru. Na příštím setkání (2. března) bude avizovaná delší písemka, která prověří znalosti z celého prvního semestru. Na úspěšné absolvování semestru je povinná účast 4x (4 písemky) a jedna neúčast je omluvena. Kdo byl pouze 3x, musí napsat práci na téma Předobrazy Krista ve Starém zákoně. Tuto práci musí odeslat do 16.2.2018. Kdo nesplní tyto podmínky, bude se moci zúčastnit letního semestru, ale pak bude muset znovu nastoupit do prvního ročníku.