6.týden

Bude sa katolícka cirkev podieľať na tvorbe zákonov Slovenskej republiky? Sú interrupcie ľudskými obeťami prinášanými pohanským bohom blahobytu a prosperity? Zázračná záchrana malého chlapca z mrazivej divočiny.

 

Tento videokomentár si môžete pozrieť na stránkach milost.tv a YouTube.