Ako sadiť Božie slovo do srdca

1. Pravidelne čítaj Bibliu. Človek robí skutky predovšetkým podľa toho, ako ho poháňajú emócie, ktoré sa stali súčasťou jeho charakteru. Na emócie má podstatný vplyv myseľ, preto myseľ je centrom, kde musí prebehnúť zmena. Trvalá zmena je bez Božieho slova nemožná, lebo chýba obraz, na ktorý sa má človek meniť, a chýba aj sila. V Božom slove je oboje, preto kresťan musí neustále čítať Bibliu. Znovu a znovu ju treba čítať od začiatku až do konca. Iba tí kresťania sú silní, stabilní a premieňajú sa na obraz Pánov, ktorí milujú Bibliu.

2. Vyučovanie. Na to, aby sa človek mohol premeniť, potrebuje do svojej mysle zásah zvonku. Boh dal do cirkvi učiteľov, ktorým otvoril myseľ, aby vedeli dať verše, príbehy a výpovede z Božieho slova do správneho kontextu. Okrem toho, čím viac okrajových disciplín poznáme (história, jazyky, kultúrne a dobové pozadie…), tým lepšie Slovo Božie formuje našu myseľ. S poľutovaním sledujeme úprimných kresťanov, ktorí sa nechcú podrobiť systematickému vyučovaniu. Pravdepodobne cítia, že by v mnohých ohľadoch museli zmeniť názor. Ale veď predsa práve o to ide. Metanoia (zmena mysle) musí prebehnúť. Kresťania, ktorí nie sú vyučovaní, sa zvyčajne upria­mia na niekoľko zjavení, lepšie povedané „pikošiek“. Sú ochotní podľa týchto svojich nálezov ohýbať Božie slovo, no štandardne ich život nevykazuje ovocie, nemajú úspech. Biblická škola je preto super.

3. Lovec rém. Človek, ktorý miluje Boha, miluje Božiu reč. Rád počúva kázne a rád sa rozpráva o Pánovi s kresťanmi. Takto v jeho srdci pribúda semienok Božieho slova a premieňa sa.

4. Medituj tie isté verše. Niektoré verše v Biblii obsahujú zásadné výpovede, zásadné Božie myšlienky (samozrejme, veríme, že celá Biblia je Božie slovo). Je dobré, ak nad týmito veršami rozmýšľame a vraciame sa k nim. Podľa podobenstiev o horčičnom zrne tieto verše najprv zakorenia v našom srdci a keď si ich opakujeme, sú silnejšie a silnejšie, až sa stanú súčasťou nášho vnútorného človeka.

5. Vyznávaj Božie slovo. Vieme, že proklamácia je mocná, má vplyv na celý duchovný svet, ale má vplyv aj na nás. Všetko, čo vyslovíme, ovplyvňuje a mení v prvom rade nás.

Pozn.: Toto vyučovanie je súčasťou článku, ktorý vyšiel v časopise Logos 11/2017.