Vyjádření ke koronaviru

To, ako bude zorganizovaný život cirkvi, sa dozviete od svojich pastorov. S ohľadom na rozdielny počet ľudí v zboroch bude táto organizácia rôzna. Vieme však, že cirkev bude napredovať ďalej, lebo ani koronavírus a ani brány pekiel ju nemôžu zastaviť. Naopak, platí zasľúbenie, že „tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré“ (Rim 8,28).

Buďte dobrej mysle, aspoň vyskúšame rôzne formy, ako môže cirkev fungovať, a veľkou pomocou nám bude v týchto dňoch internet.