Míra odpočinku

Nějaký mladík svému otci zvedl telefon a hovor začal otázkou: „Už se ti stýská?“ Po asi dvou hodinách, kdy strávil u rodičů pár dní, a právě odjel. Otcova odpověď pak způsobila chvilku oboustranného ticha, když odpověď zněla: „Pořád se mi stýská!“
Začalo nám léto, to je čas dovolených. Jak moc potřebujeme odpočívat ve vztahu k Otci? Boží slovo nám dává odpověď na zásadní vztah směrem ke stvoření člověka, a to Otec a Syn. Ježíš Kristus, Boží syn, trávil každý volný čas se svým otcem.

V Markovi 1,35 se píše:

„A před dnem velmi ráno vstal, odešel na pusté místo a tam se modlil.“

Boží slovo jednoznačně ukazuje, jak vzácný byl vztah v Boží rodině.
Intimní vztah zprostředkovaný Duchem svatým je příliš velká vzácnost a proto vždycky zkoumej, jaký odpočinek zvolíš a jestli vůbec odpočíváš. Odpočinek je totiž dar a ta správná a dostatečná míra je jedině od Otce. Přeji ti, abys kdekoliv našel dostatek „pustého místa“ a chuť skutečně tzv. aktivně odpočívat.