Pokračujeme – 10.7.2020

Leto je v plnom prúde. Ďakujem všetkým, ktorí ste pracovali na realizácii detských táborov. Je to skvelá práca.

Pozývam vás na konferenciu do Banskej Bystrice (17. – 19.7.2020). Dobre si uvedomujem diskomfort hygienických opatrení, ale považujem za dôležité konferenciu uskutočniť aj s obmedzeniami. Cirkev sa nemôže nestretávať a týka sa to špeciálne zhromaždení veľkých. Poprosím, aby ste skutočne dodržiavali hygienické opatrenia (týka sa to hlavne rúšok a dezinfekcie rúk) a neobsadili miesta, ktoré budú špeciálne označené (aby boli dodržané odstupy). Pred halou bude prístrešok a stan pre tých, ktorí majú určité obavy alebo ťažšie znášajú rúška. Veríme, že Boh bude konať aj za týchto okolností. Prípadné ubytovanie hľadajte v hoteli Dixon alebo v hoteli Arcade. Príďte.